Sklep Galeria Audio działający pod adresem www.galeriaaudio.pl prowadzi:

Galeria Audio Roman Witkowski-Richter

NIP: 8860009134
REGON: 890596992

Numer konta: 60 2490 0005 0000 4530 1802 480

Informacje

Oferowane produkty w sklepie są fabrycznie nowe i używane. Wszystkie produkty nowe posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Polski. W przypadku produktów używanych jest to zaznaczone w ofecie sprzedaży.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzanie i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

Ochrona danych osobowych

Sprzedający gromadzi dane osobowe konsumentów w zakresie niezbędnym do wykonania swoich praw i obowiązków wynikających z umowy.

Administratorem danych osobowych jest Galeria Audio Roman Witkowski-Richter z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 118, 53-333 Wrocław.

Dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży oraz przedstawiania oferty handlowej (newsletter) na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą – wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 1 uodo oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z treścią art. 18 ust. 4.

Dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

Dane będą przechowywane do czasu:

  • Obsługa konsumenta – Będziemy przetwarzać dane konsumenta przez czas potrzebny do obsługi jego wniosku lub żądania.
  • Marketing (Newsletter) – Będziemy przetwarzać dane konsumenta, dopóki nie cofnie on zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem danego narzędzia (np. e-mail).

Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Konsument ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Konsument ma także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

Konsumentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych)

Wszelkie dane osobowe gromadzone przez sklep internetowy podlegają ochronie przewidzianej Ustawą o ochronie danych osobowych.

Akceptując regulamin, w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję Konsumentów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” konsument wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie Galeria Audio spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.

Konsument dokonujący zakupu w sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na udostępnienie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu w sklepie internetowym www.galeriaaudio.pl (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych).

Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@galeriaaudio.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia w formie elektronicznej.

Za zakupy w naszym sklepie mogą Państwo zapłacić na jeden z następujących sposobów:

  • Gotówka przy odbiorze – pobranie

Wybór płatności za pobraniem umożliwia zapłatę za zamówienie w chwili jego doręczenia przez kuriera. Kwota pobrania jest zawsze zgodna z kwotą podaną w e-mailu wysyłanym do Klienta po złożeniu zamówienia. Płatność za pobraniem możliwa jest tylko do łącznej kwoty 10 000,00 zł.

  • Przelew na konto

Płatność przelewem na konto to wygodny i najtańszy sposób zapłaty za zamówienie. Przelewu można dokonać z każdego banku lub na poczcie. W tytule przelewu prosimy wpisać numer swojego zamówienia otrzymanego mailem. W momencie wpływu pieniędzy na konto sklepu Galeria Audio, zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

Zamówienie jest wysyłane na adres wskazany przez Klienta. Wymagane jest podanie kompletnego adresu pocztowego, na który ma zostać wysłane zamówienie.

Dostawa Towaru

W zależności od preferencji i miejsca zamieszkania klienta, produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub pracownika sklepu Galeria Audio.

Odbierając zamówione produkty, klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, taśm lub stwierdzenia próby otwarcia przesyłki, należy spisać w obecności kuriera protokół reklamacji.

Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnie. Z chwilą potwierdzenia odbioru przesyłki na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Termin realizacji zamówienia: Staramy się dostarczać zamówienia w terminie od 2-7 dni roboczych.

Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres wskazany na wstępie regulaminu lub pocztą elektroniczną)

Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sklep internetowy zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep poinformowany został o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi konsument. Wysokość tych kosztów szacowana jest przez podmiot dokonujący transportu rzeczy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie zaproponowane przez sklep; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Na każdej przesyłce sklepu znajduje się informacja dotycząca ewentualnego adresu do odsłania rzeczy, zaś w przypadku jej braku rzecz należy odesłać na adres:

Galeria Audio

Powstańców Śląskich 118,

53-333 Wrocław

 

Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi konsument. Wysokość tych kosztów szacowana jest przez podmiot dokonujący transportu rzeczy.

W przypadku gdy dostarczona rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana przez konsumenta, odbioru rzeczy dokonuje sklep na swój koszt.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta) lub jeśli produkt był zamówione na wyraźne rzyczenie klienta.

Gwarancja

Produkty oferowane w sklepie internetowym Gleria Audio są fabrycznie nowe i posiadają kartę gwarancyjną, w innym przypadku jest to zaznaczone w ofercie produktu. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.

Reklamacje

Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji do sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

Reklamacje można zgłaszać:

  • mailowo pod adresem: info@galeriaaudio.pl
  • osobiście w siedzibie firmy:

Galeria Audio

Powstańców Śląskich 118,

53-333 Wrocław

 

  • listownie na wyżej podany adres
  • telefonicznie pod numerem: 71 336 52 67, 790 425 142

Firma Galeria Audio Roman Witkowski-Richter ustosunkuje się do zgłoszonej przez klienta reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych oraz powiadomi klienta o dalszym sposobie postępowania.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Galeria Audio Roman Witkowski-Richter jest dostarczenie przez klienta reklamowanego produktu wraz z dowodem jego zakupu wystawionym przez Galeria Audio Roman Witkowski-Richter oraz szczegółowym opisem reklamacji.

Jeżeli produkt był dostarczony klientowi za pośrednictwem kuriera, reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres Galeria Audio Roman Witkowski-Richter.

Jeżeli produkt był zakupiony w siedzibie firmy osobiście reklamacje należy składać w siedzibie firmy.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane przez Galeria Audio Roman Witkowski-Richter pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.

W przypadku pozytywnej dla klienta decyzji o uznaniu reklamacji Galeria Audio Roman Witkowski-Richter naprawi lub wymieni klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub gdy nie będzie to możliwe zwróci należność w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Galeria Audio Roman Witkowski-Richter odpowiada za reklamacje.

Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia w sklepie Galeria Audio jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sklep Galeria Audio dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także Kodeksu Cywilnego.

Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

W związku z COVID-19 prosimy o potwierdzanie dostępności towaru przed złożeniem zamówienia.